ยินดีต้อนรับสู่_krutook's Blog_ผู้เข้าชมสามารถดูรายละเอียดที่สนใจได้นะคะ!!!

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ           นาง รจนพร การะเกตุ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เกิดเมื่อ   16  มีนาคม  2502
ที่อยู่        117  หมู่ที่ 3  ตำบลเบิกไพร  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
การศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ปฏิบัติงานที่ โรงเรียน วันครู2503(บ้านหนองบัว) สพป.รบ.1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น